DEKLARACJE

klaw Prezentujemy Państwu nasze oświadczenia dotyczące spełnienia wymogów dyrektywy REACH, RoHS i CPR

Zobacz deklaracje REACH

Zobacz deklaracje RoHS

Zobacz deklarację:    CPR1 (YDY, YDYp, YDYp, YDYt) ,   CPR2 (H05V-U, H07V-U) ,   CPR3 (DY, DYc, DYd) ,   

Deklaracja REACH

7 grudnia 2012r.


OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ROZPORZĄDZENIA nr 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
Z DNIA 18.12.2003 r.

Szanowni Państwo!

Spółdzielnia Inwalidów „SIMECH”, stosując się do obowiązków wynikających z treści Rozporządzenia nr  1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2003, w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) informuje, że w procesach produkcyjnych prowadzonych w Spółdzielni Inwalidów „SIMECH” nie są dodawane żadne substancje lub materiały niebezpieczne w rozumieniu przepisów REACH.
W tym kontekście Zakład nasz, jako tzw. dalszy użytkownik w łańcuchu dostaw, zwolniony jest z procedur rejestracyjnych. Nie oznacza to jednak, że substancje i materiały podlegające rygorom REACH nie są wprowadzane na niższych poziomach dostaw, dla tego uruchomiliśmy działania obligujące naszych dostawców do stałej analizy ich własnych procesów produkcyjnych oraz bieżącego spełniania wymogów wynikających z aktualnego stanu prawnego. W wyniku tych działań pozyskaliśmy lub jesteśmy w trakcie pozyskiwania od naszych bezpośrednich dostawców stosownych deklaracji, że są oni świadomi wymogów nałożonych dyrektywą REACH i będą reagować na wszelkie zmiany jej przepisów w wymaganych terminach. Wobec braku innych skutecznych mechanizmów umożliwiających nadzorowanie przestrzegania wymogów dyrektywy w całym ciągu dostaw, oświadczenia te traktujemy jako prawne zapewnienia każdego dostawcy o zgodności jego produktów z aktualnymi wymogami REACH.
Wszyscy dostawcy, którzy nie wywiążą się z e złożenia oświadczeń w uzgodnionym terminie zostaną zawieszeni, a w dalszej perspektywie skreśleni z Listy Kwalifikowanych Dostawców.

Prezes Zarządu Spółdzielnia
mgr Marek Palka

Zobacz naszą deklaracje REACH

REACH - tekst rozporządzenia

 

Deklaracja RoHS

Deklaracja zgodności RoHS

Niniejszym stwierdzamy, że wyroby produkowane i dostarczane przez Spółdzielnię Inwalidów „SIMECH” w Oświęcimiu są zgodne z dytrektywą 2015/863 w sprawie ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

Oświęcim 03.01.2017

 

Anna Bziukiewicz
Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości
Kierownik Działu Zapewnienia i Kontroli Jakości

Zobacz naszą deklaracje RoHS

Dyrektywa RoHS 2002/95/WE (Ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych)

 

Deklaracja CPR

Deklaracja Właściwości Użytkowych CPR

Zgodnie z Rozporządzeniem nr 305/2011 (CPR) obejmuje wszystkie wyroby budowlane przeznaczone do trwałego zainstalowania - wliczając w to kable i przewody - w obiektach budowlanych takich jak: budynki cywilne, budynki użyteczności publicznej oraz budownle inżynierkie. Konsekwencją wdrożenia tej dyrektywy jest obowiązek ciążący na producentach kabli wystawiania deklaracji własności uzytkowych (ang. DoP - Declaration of Performance)  oraz znakowania wyrobów przeznaczonych do budowli znakiem CE według wymagań z wyżej wymienionego rozporządzenia (305/2011).

 

Deklaracja Właściwości CPR 1 dla przewodów: YDY 450/750V, YDYp 300/500V, YDYp 450/750V, YDYt 300/500V 

Deklaracja Właściwości CPR 2 dla przewodów: H05V-U, H05V2-U, H07V-U, H07V2-U

Deklaracja Właściwości CPR 3 dla przewodów: DY 300/500V, DYc 450/750V, DY 450/750V, DYd 450/750V,

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików cookie, których używamy i jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję "ciasteczka" dla tej witryny.